Logo

Promień Saturna jest około 9 razy większy od promienia Ziemi.

  • image
  • image
  • image

Sieć ciepłownicza do FORUM GDAŃSK

W wyniku podpisanej umowy z Korporacją Budowlaną „Doraco” będziemy mieli swój udział przy jednej z największych inwestycji w centrum Gdańska tj. FORUM GDAŃSK.

Umowa obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x Dn 300/ 520 o długości 364 mb zasilającej kompleks Forum oraz łączącej miejski system ciepłowniczy po obu stronach lini kolejowej Tczew - Gdynia