Logo

Rok na Saturnie trwa 29,5 ziemskich lat

  • image
  • image
  • image

Ciepłociągi na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański UMED rozpoczął pierwszy etap inwestycji pod nazwą „Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Firma nasz będzie wykonawcą sieci ciepłowniczej preizolowanej jak i ciepłociągów w kanale technologicznym zasilających nowy kompleks jak i dotychczasowy kompleks Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Umowa obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x Dn 200/ 315 i 1 xDn 250/400 o łącznej długości około 450 mb