Logo

Rok na Saturnie trwa 29,5 ziemskich lat

  • image
  • image
  • image

PROJEKT GPEC „ZAWIŚLAŃSKA”

W wyniku podpisanej umowy z PPHU „Kompakt” Elbląg będziemy realizowali jako podwykonawca jeden z etapów największej w ostatnich latach inwestycji GPEC Gdańsk mającej na celu podłączenie osiedla Stogi do miejskiego systemu ciepłowniczego i likwidację lokalnej kotłowni przy ul. Zawiślańskiej.

 Zakres naszych prac obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x Dn 300/450 o długości 322 mb.