Logo

Staroitalski bóg rolnictwa, zasiewów i czasu, legendarny władca Italii. Małżonką Saturna była Ops.

  • image
  • image
  • image

PROJEKT GPEC „ZAWIŚLAŃSKA”

W wyniku podpisanej umowy z PPHU „Kompakt” Elbląg będziemy realizowali jako podwykonawca jeden z etapów największej w ostatnich latach inwestycji GPEC Gdańsk mającej na celu podłączenie osiedla Stogi do miejskiego systemu ciepłowniczego i likwidację lokalnej kotłowni przy ul. Zawiślańskiej.

 Zakres naszych prac obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x Dn 300/450 o długości 322 mb.

Sieć ciepłownicza do FORUM GDAŃSK

W wyniku podpisanej umowy z Korporacją Budowlaną „Doraco” będziemy mieli swój udział przy jednej z największych inwestycji w centrum Gdańska tj. FORUM GDAŃSK.

Umowa obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x Dn 300/ 520 o długości 364 mb zasilającej kompleks Forum oraz łączącej miejski system ciepłowniczy po obu stronach lini kolejowej Tczew - Gdynia

Ciepłociągi na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański UMED rozpoczął pierwszy etap inwestycji pod nazwą „Centrum Medycyny Nieinwazyjnej” Firma nasz będzie wykonawcą sieci ciepłowniczej preizolowanej jak i ciepłociągów w kanale technologicznym zasilających nowy kompleks jak i dotychczasowy kompleks Centrum Medycyny Inwazyjnej.

Umowa obejmuje budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2 x Dn 200/ 315 i 1 xDn 250/400 o łącznej długości około 450 mb